تبلیغات
کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. ولایة علی ابن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی - نامه های امام علی علیه السلام
کلمه لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. ولایة علی ابن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی
این قلم ها كه در دست شماست،در محضر خداست
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
لطفا در نظر سنجی صلوات برای ظهور آقا شركت كنید

 حدیث شماره 11 الی 20
[4] از سفارشهای امام علیه السلام به سپاهیانش و این هنگامی بود که آنهارا به سوی دشمن فرستاد . [5] هر گاه به دشمن رسیدید و یا او به سراغ شما آمد لشکرگاه خویش را در پیش تپه ها [6] و یا دامنه کوهها و یا کنار نهرها قرار دهید [7] که این وسیله حفاظت و ایمنی شما است و از پیش رو بهتر می توانید به دفاع پردازید . همیشه با دشمن از یک سو و یا دو سو [ نه بیشتر ] بجنگید [8] مراقبانی در قله کوهها و روی تپه ها و بلندیها قرار دهید [9] مبادا دشمن از جائیکه محل خطر و یا مورد اطمینان است ناگهان به شما حمله کند . [10] آگاه باشید مقدمه لشکر چشمهای لشکرند و چشمهای مقدمه طلایه ها و پیشاهنگانند .[11] از تفرقه و پراکندگیسخت بر حذر باشید هر کجا فرود آمدید همه با هم فرود آئید و هر گاه کوچ کردید همه کوچ کنید [12] و آنگاه که شب پرده سیاهش را بر شما افکند نیزه داران با نیزه ها دائره ایاطراف لشکر به وجود آورند و خود در میان آنها استراحت کنید اما خوابتان باید بسیار سبک و کوتاه باشد همچون شخصی که آب را جرعه جرعه می نوشد و یا مضمضه می کند
منبع:تبیان

حدیث شماره 12 :
[1] از سفارشهای امام علیه السلام به معقل ابن قیس ریاحیدر آن هنگام که او را با سه هزار نفر به عنوان مقدمه لشکر خویش به سوی شام فرستاد [2] از خدا بترس همان خدائی که به ناچار باید ملاقاتش کنی و سرانجامی جز حضور در پیشگاهش نداری جز با کسیکه با تو بجنگد پیکار مکن [3] صبح و عصر حرکت کن و هنگام گرمی روز به لشکر استراحت ده [4] در پیمودن راه آرامش به خرج ده در ابتدای شب کوچ مکن که خداوند شب را وسیله آرامش قرار داده [5] و آن را برای اقامت و توقف تعیین کرده نه کوچ و مسافرت بنابراین شب هنگام بدنت را آرام کن و مرکبها را نیز آسوده بگذار [6] پس آنگاه که توقف نمودی به هنگام سحر یا وقتیکه سپیده دمید به یاری خدا حرکت کن . [7] هر گاه دشمن را ملاقات کردیدر میان یارانت قرار گیر . نه آن قدر به دشمن نزدیک شو که خیال شود آتش جنگ را تو می خواهی روشن کنی : [8] و نه آنقدر دور بایست که گمان برده شود از نبرد می ترسی. [ چنین باش ] تا فرمان من به تو برسد [10] [ اما به هوش باش ] پیش از آنکه آنها را به صلح و مسالمت و راه خدا دعوت کنی و راه عذرشان را در پیشگاه خداوند ببندی به خاطر عداوت خصوصی با آنها پیکار نکنی.
حدیث شماره 13 :
[11] از نامه های امام علیه السلام به دو نفر از سران سپاهش [12] مالک ابن حارث اشتر را بر شما و بر آنان که زیر فرمان شما هستند امیر ساختم [13] گوش به فرمانش دهید و مطیع او باشید او را زره و سپر خویش قرار دهید چه اینکه او کسی است 000 [1] که احتمال نمی دهم سستی بخرج دهد و لغزش پیدا کند و نیز از این بیمناک نیستیم که کندی کند در جائی که سرعت لازم است [2] و یا سرعت بخرج دهد در موردی که کندی سزاوارتر است .
حدیث شماره 14 :
[3] از سفارشهای امام علیه السلام به لشکرش پیش از روبروشدن با دشمن درصفین [4] با آنها نجنگید تا آنها پیشدستی کنند چه اینکه شما بحمدالله [ برای حقانیت خود ] دارای حجت و دلیل هستید . [5] و واگذاشتن شما تا آنها نبرد را شروع کنند این حجت دیگری است به سود شما و بر زیان آنان . [6] آنگاه که باذن خدا آنان را شکست دادید فراریان را نکشید و ناتوانها را ضربت نزنید و مجروحان را به قتل نرسانید [7] با اذیت و آزار زنان را به هیجان نیاورید گر چه آنها به شما دشنام دهند و متعرض آبروی شما گردند و به سرانتان بدگوئی کنند [8] زیرا نیروی تحمل آنها کمتر است و به همین دلیل زودتر تحت تاثیر واقع می شوند و به هیجان می آیند [ در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ] به ما دستور داده شده بود که دست از آزار آنها برداریم با اینکه مشرک بودند [9] و حتی در زمان جاهلیت اگر مردی دست به روی زنی بلند می کرد و سنگ کوچک یا چوبی به او می زد همین باعث ننگ او و فرزندان او می شد.
حدیث شماره 15 :
[10] از دعاهای امام علیه السلام به هنگام مقابله با دشمن در میدان جنگ .[11] خداوندا قلبها به تو پیوسته گردنها به سوی تو کشیده شده و چشمها خیره [12] قدمها جابجا و بدنها کهنه گردیده است . خداوندا عداوت اینها آشکار گردیده [1] و دیگهای کینه شان به جوش آمده خداوندا شکایت خود را به سوی تو می آوریم که پیامبرمان از میان ما رفته [2] دشمنانمان فراوان و خواسته هامان پراکنده شده است . پروردگارا درهای صلح و عدالت را بین ما و بین قوم ما به حق بگشا که تو بهترین گشایندگانی
حدیث شماره 16 :
[3] از سخنان امام علیه السلام که همواره هنگام نبرد به اصحابش می فرمود.[4] از عقب نشینی هائی که مقدمه حمله تازه است و از جولانی که حمله به پشت سر دارد ناراحت مشوید [5] حق شمشرها را اداء کنید و جای درغلطیدن دشمن را مهیا سازید [6] خود را برای زدن سخت ترین نیزه و محکم ترین ضربه شمشیر [ بر پیکر دشمن خون خوار ] به هیجان آورید . [7] صدای خود را در سینه ها خفه کنید که این در بیرون راندن سستی نقش مهمی دارد سوگند به آن کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید [8] دشمنان ما اسلام را نپذیرفته بلکه ظاهرا تسلیم شده اند و کفر را در سینه پنهان دارند آنها هنگامی که یاورانی بر ضد اسلام بیابند آنچه را پنهان ساخته اند آشکار می کنند
حدیث شماره 17 :
[9] از نامه های امام علیه السلام که در پاسخ معاویه نگاشته [10] امااینکه خواسته ای شام را به تو واگذارم [ آگاه باش ] من چیزی را که دیروز از تو منع کردم امروز به تو نخواهم بخشید [ حکم الهی دیروز و امروز فرق نکرده ] . [11] و اما اینکه نوشته ای جنگ همه عرب را جز اندکی به کام خود فرو برده [12] بدان آن کس که بر حق بوده جای گاهش بهشت است و آن کس که به راه باطل [ در کام جنگ فرو رفته ] در آتش است [1] اما اینکه ادعای مساوی بودن ما در جنگ و نفرات [ از تمام جهات کرده ای چنین نیست زیرا ] تو در شک به درجه من در یقین نرسیده ای[2] و اهل شام بر دنیا حریصتر از اهل عراق به آخرت نیستند [3] و اما اینکه گفته ای: ما همه فرزندان عبدمناف هستیم بلی چنین است اما امیه چون هاشم [4] و حرب چون عبدالمطلب و ابوسفیان مانند ابوطالب نخواهند بود و هرگز مهاجران چون اسیران آزادشده نیستند [5] و فرزندان صحیح النسب چون منسوب بپدر و آنکه بر حق است چون کسیکه بر باطل است [6] و مؤمن چون مفسد نخواهند بود و چه بدند آنها که از پیشینیان خود که در آتشند تبعیت می کنند . [7] از همه گذشته فضل و برتری نبوت در اختیار ما است که با آن عزیزان را ذلیل و ذلیلان را عزیز و بلندمرتبه ساختیم . [8] و هنگامی که خدا عرب را فوج فوج به دین خود داخل ساخت و این امت بهر حال اسلام را پذیرفت [9] شما از کسانی بودید که به این دین داخل شدید [ اما اینکار ] یا برای دنیا بود و یا از ترس [10] و این موقعی بود که سبقت گیرندگان سبقت جسته و مهاجران نخستین فضل و برتری خویش را یافته بودند [11] بنابراین شیطان را از خویش بهره مده و راه او را در وجود خود باز مگذار والسلام
حدیث شماره 18 :
[12] از نامه های امام علیه السلام به عبدالله ابن عباس فرماندار بصره [13] بدان بصره [ امروز ] جایگاه ابلیس است و محل کشت زار فتنه با اهل آن با نیکی رفتار کن [14] و گره وحشت و ترس از حکومت را از قلوبشان بگشای [ تا به راه آیند و احساس امنیت کنند ] . [1] بدرفتاری تو با بنی تمیم و خشونتت با آنها را به من گزارش داده اند [2] طائفه بنی تمیم همانها هستند که هرگاه مردی نیرومند از دست داده اند نیرومند دیگری در میانشان چشم گشوده است و در نبرد و مبارزه در جاهلیت [3] و در اسلام کسی از آنان پیشی نگرفته است به علاوه آنها با ما پیوند خویشاوندی نزدیک و قرابت دارند [4] که ما نزد خدا بوسیله صله رحم و پیوند با آنان ماجوریم و با قطع آن مؤاخذیم [5] ای ابوالعباس مدارا کن امید است خداوند در مورد آنچه بر زبان و دستت از خیر و شر جاری شده تو را بیامرزد [6] چرا که هر دو در این رفتار شریکیم و سعیکن که حسن ظن من نسبت به تو پایدار بماند [7] و نظرم درباره تو دگرگون نشود . والسلام
حدیث شماره 19 :
[8] از نامه های امام علیه السلام به بعضی از فرماندارانش [9] اما بعددهقانان محل فرمانداریت از خشونت قساوت تحقیر و سنگدلی تو شکایت آورده اند [10] و من درباره آنها اندیشیدم نه آنان را شایسته نزدیک شدن یافتم چرا که مشرکند [11] و نه سزاوار دوری و جفا چرا که با آنان پیمان بسته ایم . پس لباسی از نرمش همراه با کمی شدت بر آنان بپوشان [12] با رفتاری میان شدت و نرمش با آنها معامله کن [13] اعتدال را در میان آنان رعایت نما نه زیاد آنها را نزدیک کن و نه زیاد دور انشاءالله
حدیث شماره 20 :
[1] از نامه های امام علیه السلام نامه ای است که امام علیه السلام به زیادبن ابیه جانشین فرماندارش عبدالله بن عباس در بصره نوشته است و عبدالله بن عباس در آن روزگار فرمانداری بصره و اهواز و فارس و کرمان و دیگر نواحی آنجا را از طرف امام علیه السلام عهده دار بود : [2] صادقانه به خداوند سوگند یاد می کنم اگر گزارش رسد که از غنائم و بیت المال مسلمین چیزی کم یا زیاد به خیانت برداشته ای[3] آنچنان بر تو سخت بگیرم که در زندگی کم بهره و بینوا و حقیر و ضعیف شوی والسلام
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 مرداد 1389 :: نویسنده :
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:33 ب.ظ
Very quickly this web page will be famous amid all blogging visitors, due to
it's fastidious content
جمعه 25 فروردین 1396 02:39 ق.ظ
This is very interesting, You're an overly professional blogger.
I have joined your feed and stay up for in the hunt
for more of your magnificent post. Additionally,
I've shared your web site in my social networks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
نویسندگان
نظرسنجی
چه تعداد صلوات برای ظهور آقا می فرستید
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :